Nadlice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 1. 2022

Zmluva o dodaní tovarov

1/2022

14 484,00 EUR Štrnásťtisícštyristoosemdesiatštyri

OSTV, s.r.o.

Obec Nadlice

14. 12. 2021

dodatok č. 6 k zmluve o dielo

dodatok č. 6

Neuvedené

Technické služby mesta Partizánske

Obec Nadlice

29. 11. 2021

Dohoda č. 21/09/054/81

21/09/054/81

9 995,67 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nadlice

2. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070ACQ7

13 992,00 EUR Trinásťtisícdeväťstodeväťdesiatdva

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Nadlice

4. 10. 2021

Kúpna zmluva

1/2021/K

1,00 EUR Jedno euro

Peter Škvarenina

Obec Nadlice

30. 9. 2021

Zmluva o dielo

144/2021/08431

31 118,17 EUR Tridsaťjedentisícstoosemnásť eur 17/100

Colas Slovakia a.s.s

Obec Nadlice

29. 9. 2021

Dohoda č. 21/09/010/35

21/09/010/35

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nadlice

29. 9. 2021

Dohoda č. 21/09/012/13

21/09/012/13

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nadlice

31. 8. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2021/D

dodatok č. 1

1 550,00 EUR

Telovýchodná jednota Družstevník Nadlice

Obec Nadlice

2. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Nadlice

2/2021/D

2 500,00 EUR Dvetisíc päťsto

Telovýchodná jednota Družstevník Nadlice

Obec Nadlice

2. 8. 2021

Zmluva o užívaní siete

1/2021

Neuvedené

Obecné siete s.r.o.

Obec Nadlice

22. 7. 2021

Kúpna zmluva

18/2021

1,00 EUR Jedno euro

Dušan Dúbravický

Obec Nadlice

20. 7. 2021

Dodatok č. 10 k zmluve č. 4/2017

dodatok č. 10

Neuvedené

Centrum sociálnych služieb

Obec Nadlice

28. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Nadlice

1/2021/D

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Nadlice

Obec Nadlice

1. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

700,00 EUR

Adamkovič Jozef, Ing.

Obec Nadlice

15. 1. 2021

Dodatok č. 9 k zmluve č. 4/2017

dodatok č. 9

Neuvedené

Centrum sociálnych služieb

Obec Nadlice

11. 1. 2021

Dodatok č. 4 k zmluve o zapezpečení združeného nakladania s odpadmi

dodatok č. 4

Neuvedené

Natur-Pack, a.s.

Obec Nadlice

4. 1. 2021

Dodatok č. 6 k zmluve o ukladaní odpadu

dodatok č. 6

Neuvedené

Borina Ekos, s.r.o.

Obec Nadlice

30. 12. 2020

OZ Šťastné labky

1/2020

10,00 EUR

OZ Šťastné labky

Obec Nadlice

22. 12. 2020

dodatok č. 5

dodatok č. 5

Neuvedené

Technické služby mesta Partizánske

Obec Nadlice

2. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

1/2020

Neuvedené

SR-Štatistický úrad

Obec Nadlice

9. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0468

11 025,00 EUR

Ministerstvo financíí SR

Obec Nadlice

6. 10. 2020

Dohoda č. 20/09/010/18

20/09/010/18

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nadlice

30. 9. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí fin. dotácie

dodatok č. 2

2 460,00 EUR

Telovýchodná jednota Družstevník Nadlice

Obec Nadlice

30. 9. 2020

Dohoda č. 20/09/012/7

20/09/012/7

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nadlice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 39