slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Nachádzate sa tu

Poslanci a komisie

Poslanci:

Vladimír Mičko
Miroslav Dobročáni
Milan Kopecký ml.
Dušan Matejčík
Katarína Masná Rosová
Viera Račková
Peter Kajan

Komisie:

FINANČNÁ: p. Miroslav Dobročáni,  p. Andrea Pukancová. a p. Viera Račková
STAVEBNÁ: p. Dušan Matejčík, 
p. Peter Kajan a p. Vladimír Mičko

PORIADKOVÁ: p. Vladimír Mičko, p. Róbert Krupka a p. Dušan
Matejčík

KULTÚRNA, MLÁDEŽE a ŠPORTU: p. Andrea Pukancová., p. Katarína Masná Rosová, p.
Viera Račkova, p. Dušan Matejčík, p. Vladimír Mičko, p. Miroslav Dobročáni, p.
Peter Kajan

Osobitná komisia pre prešetrovanie sťažností : p. Viera Račková, p. Ema Račková a p. Vladimír
Mičko


Osobitná „komisia pre ochranu verejného záujmu: Katarína Masná Rosová, Vladimír Mičko, Peter Kajan, Dušan Matejčík