slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Nachádzate sa tu

Všeobecné pravidlá diskusie

1 príspevok / 0 new
Admin
Všeobecné pravidlá diskusie

Obec Nadlice, jej starosta, ako aj ďalší pracovníci obecného úradu majú záujem na získavaní poznatkov o problémoch občanov Nadlíc a to z dôvodu, aby ich mohli čo najlepším a najrýchlejším spôsobom riešiť. Máme záujem na tom, aby sa internetová diskusia na stránke obce Nadlice rozvíjala slobodne, ale zároveň trváme na tom, aby bola slušná, korektná a aby bola pre obec prínosom. Diskusný príspevok sa po napísaní a odoslaní zverejní automaticky, ale jeho zotrvanie v diskusii podlieha
splneniu týchto podmienok a pravidiel:

Diskusia aj medzi ľuďmi, ktorí majú odlišné názory, by mala byť slušná. Návštevníci stránky by mali pristupovať k ostatným návštevníkom stránky s úctou. V diskusii nie sú prípustné urážajúce osobné útoky, osočovanie alebo vyhrážky. Taktiež nie sú prípustné vyjadrenia porušujúce, alebo nabádajúce na porušovanie zákonov Slovenskej republiky.

Je neprípustné vystupovať v príspevkoch pod menom niekoho iného.

Z diskusie budú odstránené príspevky, ktoré:

- obsahujú neslušné výrazy, nadávky, pejoratíva, pohoršujúce slová,
- svojim obsahom sú znevažujúce, alebo urážlivé, alebo poškodzujú niekoho dobré meno,
- svojim obsahom odporujú dobrým mravom,
- svojim obsahom znevažujú, alebo hlásajú porušovanie práv jednotlivcov, národov, menšín, etnických alebo náboženských skupín, alebo platné zákony Slovenskej republiky a Základné ľudské práva a slobody,
- obsahujú externé linky, alebo reklamné odkazy,
- ktoré svojim obsahom nesúvisia s diskusiou,

Administrátor si vyhradzuje právo zverejniť IP adresu prispievateľa, alebo iné dostupné údaje o prispievateľovi, ktorý sa opakovane dopustí porušovania pravidiel stanovených pre túto diskusiu. Ak aj po tomto kroku a následnom upozornení budú niektorí prispievatelia porušovať pravidlá, bude ich konto definitívne vymazané a tým sa znemožní ich možnosť prispievať do diskusie.
Obec Nadlice, starosta Nadlíc a ani administrátor nenesú zodpovednosť za obsah zverejnených diskusných príspevkov.